PRIJAVI SE ZA RAD U ICS-u

Ukoliko želite biti dio tima ICS-a preuzmite sljedeće obrasce, popunite i pošaljite na info@ics-nom.com

Oglas za posao (NEW)

Vanjski saradnici (m/ž)

04.08.2017 11:49
ICS Sarajevo (HQ)  za inspekciju, provjeru, ispitivanje i certifikaciju, zbog povećanja obima posla u Sektoru certifikacije sistema i usluga, traži:1. Vanjske saradnike auditore i vodeće auditore za sisteme upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001) i zaštite na radu (OHSAS 18001), koji ispunjavaju sljedeće kriterije:Visoka ili viša stručna sprema; Završen odgovarajući tečaj za vodećeg auditora (IRCA ili ERCA odobren); Najmanje 5 godina radnog iskustva od...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?