TREĆA GRUPA HACCP MENADŽERA (NEW)

Sarajevo, od 23.04.2019

12.04.2019 09:49
Slika
Zbog sve većeg interesa javnosti, ciklus edukacija na temu "HACCP sistem i njegova impementacija" za zvanje "HACCP Menadžer" nastavlja i u 2019. godini. Treći u nizu planiranih seminara održat će se u terminu 23.04.-27.04. Seminar bi mogao intersovati i menadžere, stručnjake i djelatnike iz kompani...

Seminar za INTERNE auditore – ISO 9001:2015

USPJEŠNO ZAVRŠEN

09.04.2019 21:47
Slika
Još jedan dokaz zašto su naše skupine polaznika za Auditore (edukacija) kontinuirano popunjene!? INTERNI auditori – su osobe s vrhunskom edukacijom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita sistema kvaliteta. S ciljem da se sistem upravlj...

LICENCIRANI HACCP MENADŽERI (novi termin)

novi termin 23.-27. april 2019.godine

29.03.2019 12:39
Slika
Zbog sve većeg interesa javnosti, ciklus edukacija na temu "HACCP sistem i njegova impementacija" za zvanje "HACCP Menadžer" nastavlja i u 2019. godini. Treći u nizu planiranih seminara održat će se u terminu 23.04.-27.04. Seminar bi mogao intersovati i menadžere, stručnjake i djelatnike iz kompani...

Naslov

23.03.2019 12:48
Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos na 20. međunarodnom simpoziju o kvaliteti, Pula, Hrvatska 2019. pod nazivom:"QUALITY – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW/KVALITETA – JUČER, DANAS, SUTRA" Cilj ovog simpozija je bio prezentirati 45 naučnih i stručnih radova iz područja ...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?