Novosti

Obavještenje o načinu rada ICS -a za vrijeme vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa

Uputstvo "ICS RU 04" rad na daljinu /COVID-19.

27.03.2020 12:19
Slika
Svi smo svjesni ograničenja koje pandemija CORONA virusa postavlja na naše poslovanje i lični život. S obzirom na ograničenja koja su uvedena vanrednim mjerama ICS nije u mogućnosti da realizuje audite na uobičajeni način, fizičkim dolaskom na lokaciju klijenta. Međutim i dalje je važno da se osigura povjerenje koje certifikacija pruža tržištu i isto ne treba da bude umanjeno u ovim izazovnim vremenima.

Radi osiguranja odgovarajućeg nivoa povjerenja tržištu, zaštite zdravlja i sigurnosti svojih klijentna i svojih zaposlenih, ICS će u narednom periodu sprovoditi audite na daljinu a prema uputstvu ICS RU 04 rad na daljinu /COVID-19. Auditi na ovakav način će se realizirati za vrijeme trajanja izvanredne situacije. Vrijeme u kome će se realizirati auditi na daljinu će biti podložno stalnom preispitivanju i može biti promijenjeno u zavisnosti od razvoja situacije.

Audit na daljinu će se vršiti putem daljinskog pregleda dokumentacije, web sastanaka i daljinskog audita obavljanja aktivnosti. Na najosnovnijem nivou audit će se bazirati na telefonskom pozivu (npr skype, chats, video call) i daljinskom pregledu dokumentacije. Način auditiranja je definisan prema uputstvu ICS RU 04 rad na daljinu /COVID-19, te je predmet dogovora s klijentima. Nadamo se da će klijenti imati razumijevanje za novonastalu situaciju i omogućiti sprovođenje audita na daljinu kako bismo, na obostrano zadovoljstvo, prevazišli nastalu situaciju i realizirali usluge koje smo obostrano ugovorili. 

Stojimo vam na raspolaganju ukoliko imate pitanja, dežurni kontakti:

ICS Business Assurance, HQ/ Sarajevo, Džemala Bijedića 129, Lamela B

Phone:     +387 33 831 550 (office)

Fax.:          + 387 33 831 550 

Web:        www.ics-norm.com 

E-mail:     info@ics-norm.com


U ovom iznimno teškim vremenima postoje i svijetli primjeri u našoj praksi.

Ispravna primjena GMP – dobra proizvođačka praksa, SOP – standardne operativne procedure i SSOP–standardne operativne procedure higijene koji su adekvatno primijenjeni kod svih naših klijenata, su postali pozitivni primjeri profesionalnog pristupa i ozbiljnosti na kojoj mogu pozavidjeti i mnogo veći sistemi u EU.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?