Novosti

Seminar za Internog Auditora

R.B.A Auditora ISO 9001:2015

13.10.2017 10:40
Slika
Zbog velikog interesovanja za nedavno održani seminar za Internog Auditora po novoj normi ISO 9001:2015, Institut za certificiranje sistema - ICS d.o.o. Sarajevo organizuje još jedan seminar, 25.-26.10.2017., te Vas sa zadovoljstvom poziva na isti...

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA/R.B.A AUDITORA ISO 9001:2015


Zbog velikog interesovanja za nedavno održani seminar za Internog Auditora po novoj normi ISO 9001:2015, Institut za certificiranje sistema - ICS d.o.o. Sarajevo organizuje još jedan seminar, te Vas sa zadovoljstvom poziva na isti. 

Institut za Certificiranje Sistema – ICS d.o.o. Sarajevo Vas poziva da uzmete učešće na nadolazećem seminaru za Internog Auditora/R.B.A Auditora ISO 9001:2015

CILJ SEMINARA: Kandidati treba da steknu znanja o Sistemu Upravljanja Kvalitetom i obuče se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju QMS internih audita/procjene rizika prema smjernicama ISO 31000. Namjena nam je osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unapređivati sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

CILJNA GRUPA: Svi kandidati koji u svojim kompanijama imaju implementiran sistem upravljanja, odnosno nalaze se u fazi pripreme i/ili implementacije, planiraju dokazati svoj sistem upravljanja (kvalitetom, okolišem ili zaštitom i zdravljem na radu, itd.)

CERTIFIKAT: Svi polaznici seminara će nakon provjere znanja testom, dobiti certifikat o osposobljenosti za internog auditora, izdat od strane ICS-a koji je poznat i priznat od svih međunarodnih institucija, i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području.

CIJENA PO POLAZNIKU: 250,00 KM + PDV

U CIJENU JE UKLJUČENO: Učešće na seminaru (uključujuċi pauze za kafu, ručak i osvježenje), Trening materijali, Certifikat za Internog Auditora za kandidate koji uspješno polože odgovarajući ispit na kraju seminara.

ODRŽAVANJE SEMINARA:  25. i 26.10.2017.godine od 09.00h, Hotel Sarajevo, Džemala Bijedića 169A, 71000 Sarajevo.

PRIJAVA: Popunjenu prijavu poslati na: info@ics-norm.com ili putem faxa na broj: 033 831-550. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj: 033 831-550.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?