Novosti

Quality Management Systems Internal Auditor Training Course (NEW)

R.B.A Auditora ISO 9001:2015 (NOVI TERMIN)

12.03.2019 15:06
Slika
09.10. april 2019.godine, zgrada "Privredne komore Kantona Sarajevo"
Zbog velikog interesovanja za nedavno održani seminar za Internog Auditora po novoj normi ISO 9001:2015, Institut za certificiranje sistema - ICS d.o.o. Sarajevo organizuje još jedan seminar, 09.-10.04.2019, te Vas sa zadovoljstvom poziva na isti...
 
 

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA/R.B.A AUDITORA ISO 9001:2015


Zbog velikog interesovanja za nedavno održani seminar za Internog Auditora po novoj normi ISO 9001:2015, Institut za certificiranje sistema - ICS d.o.o. Sarajevo organizuje još jedan seminar, te Vas sa zadovoljstvom poziva na isti. 


CILJ SEMINARA: Kandidati treba da steknu znanja o Sistemu Upravljanja Kvalitetom i obuče se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju QMS internih audita/procjene rizika prema smjernicama ISO 31000. Namjena nam je osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unapređivati sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

CILJNA GRUPA: Svi kandidati koji u svojim kompanijama imaju implementiran sistem upravljanja, odnosno nalaze se u fazi pripreme i/ili implementacije, planiraju dokazati svoj sistem upravljanja (kvalitetom, okolišem ili zaštitom i zdravljem na radu, itd.)

CERTIFIKAT: Svi polaznici seminara će nakon provjere znanja testom, dobiti certifikat o osposobljenosti za internog auditora, izdat od strane ICS-a koji je poznat i priznat od svih međunarodnih institucija, i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području.

CIJENA PO POLAZNIKU: 250,00 KM + PDV

U CIJENU JE UKLJUČENO: Učešće na seminaru (uključujuċi pauze za kafu, ručak i osvježenje), Trening materijali, Certifikat za Internog Auditora za kandidate koji uspješno polože odgovarajući ispit na kraju seminara.

ODRŽAVANJE SEMINARA:  09. i 10.04.2019.godine od 09.00h, Branislava Đurđeva 10, Zgrada Privredne komore KS; Sarajevo 71000


PRIJAVA: Popunjenu prijavu poslati na: info@ics-norm.com ili putem faxa na broj: 033 831-550. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj: 033 831-550.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?