Novosti

BiH - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("APIK") i ICS potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i sprječavanja podmićivanja

Javni poziv ISO 37001:2016

19.07.2019 15:58
Slika
 

Državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i jedino bosanskohercegovačko Akreditovano certifikacijsko tijelo - Institut za certificiranje sistema Sarajevo, 19.07. 2019. god potpisali su dokument - Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i sprječavanja podmićivanja.

Potpisnici Memoranduma, g-din Hazim Šabotić –direktor Agencije i prof. dr. Nedim Čaušević u ime ICS-a, saglasni su da memorandum o razumijevanju i saradnji predstavlja efikasan okvir za saradnju i u kontekstu javnog publiciranja informacija u vezi sa borbom protiv korupcije i sprječavanja podmićivanja a posebno sa fokusom na efikasnije razumijevanje uloge certifikacijskog tijela koje provodi Akreditovanu certifikaciju prema jako aktuelnom međunarodnom standardu ISO 37001:2016 kao jedan od vidova u sprječavanju i borbi protiv podmićivanja u Bosni i Hercegovini.

Također, zaključenim memorandumom predviđena je razmjena informacija, koordinacija i saradnja kada je riječ o edukacijama, poboljšanju znanja i vještina osoblja APIKA-a  i ICS-a u svim oblastima, kao i saradnja službenika Agencije u zajedničkim projektima sa ICS-ovim tehničkim ekspertima.

Ovim dokumentom Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao i Instutut za certificiranje sistema iskazali su spremnost da u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, kao i nadležnostima definisanih Zakonom o Agenciji, oblastima rada, intenzivno rade na implementaciji svih modaliteta podrške, pomoći i saradnje predviđenih ovim Memorandumom, a u svrhu unapređenja borbe protiv korupcije i sprječavanja podmićivanja u svim aspektima.

U skladu sa ovom informacijom i potpisanim memorandumom pozivamo Javne institucije, Općine, mala, srednja i velika preduzeća kao i sve zainteresovane strane koje žele da strateški planiraju i razvijaju svoj sistem kroz edukaciju osoblja za Interne auditore ISO 37001, do certificiranja sistema upravljanja a sve prema europskom priznatom standardu ISO 37001:2016, (Sistem upravljanja za borbu protiv podmićivanja) da uzmu učešće u nadolazećim seminarima i treninzima tokom kojih će se steći cjelovita znanja iz ove oblasti i uslovima certificiranja.

Više informacija možete dobiti putem maila: info@ics-norm.com ili na broj 033 831 550.

 

S poštovanjem,

Institut za certificiranje sistema Sarajevo

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?