Novosti

ISO 52000 - nova rješenja za energetsku efikasnost u građevinarstvu

 

29.06.2017 10:04
Slika
 
Prema informacijama kojima raspolaže Međunarodna agencija za energiju, do 2050. godine potrošnju energije u zgradama treba smanjiti za 80% ako želimo ograničiti rast svjetske temperature na ispod 2°C. Nova serija standarda ISO 52000 nudi rješenje kako bi se građevinski radovi učinili energetski efikasnijim.
 
S ISO 52000-1, Energetske karakteristike zgrada - Sveobuhvatna procjena energetske performanse građevinskog objekta - Deo 1: Opći okvir i procedure, kao vodećim dokumentom, serija standarda ISO 52000 će unaprijediti energetsku efikasnost na svjetskom tržištu građevina. Od grijanja, hlađenja, ventilacije i pametnih kontrola, do uređaja koji koriste električnu energiju, serija standarda ISO 52000 će pomoći arhitektima, inženjerima i regulatorima da procjene energetske performanse novih i postojećih zgrada na holistički način - bez "pregrijavanja" budžeta.


Dik van Dijk i profesor Esam E. Kalil, suosnivači zajedničke ISO radne grupe za energetske performanse zgrada (EPB), objašnjavaju: "Standardi serije ISO 52000 će omogućiti procjenu ukupnih energetskih performansi zgrade. To znači da se bilo koja kombinacija tehnologija može koristiti za postizanje planiranog nivoa energije, s najnižim troškovima."

ISO 52000 sadrži sveobuhvatan Metod procjene energetskih performansi kao ukupne primarne energije koja se koristi za grijanje, hlađenje, osvjetljenje, ventilaciju i toplu vodu u zgradama. To će pomoći da se ubrza napredak u postizanju energetske efikasnosti u građevini korištenjem novih materijala, tehnologija i pristupa u projektiranju, izgradnji i upravljanju građevinskim objektima.

Seriju ISO 52000 su pripremili ISO tehnički komiteti ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, čije se kancelarije nalaze u SIS-u, švedskom institutu za standardizaciju, koji je član ISO organizacije i ISO/TC 205, Building environment design, čije se kancelarije nalaze u ANSI-ju, američkom nacionalnom institutu za standardizaciju, u suradnji s tehničkim komitetima CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings project group i CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?